gyula fotó

Gyula és környéke erdeinek látogatási rendjéről

Aki szeret erdőt járni és kíváncsi miként teheti, hogyan tudhatja biztonságban magát, mire kell figyelnie, annak érdemes végigolvasnia az alábbi kérdéseinkre adott válaszokat, melyeket Fazekas Józseftől, a Dalerd Zrt. termelési vezérigazgató helyettesétől kaptunk.

-Az év mely hónapjaiban látogathatóak a Gyula város környéki erdők? Mályvád, Póstelek, stb. Az erdeink számos „bejáratánál” életveszélyre figyelmeztető és belépést tiltó táblák vannak szinte egész évben kihelyezve. Van olyan, amely jelzett turistaútvonaltól 50m-re. Ezek kint felejtett táblák, vagy tavaszi-nyári időszakban is valós veszélyre figyelmeztetnek?

A Gyula környéki erdők jelentős részében nem a DALERD Zrt. gyakorolja a vadászati jogot, így ott a helyben vadászatra jogosult tudna nyilatkozni a kérdésre. A DALERD Zrt. Mályvádon korlátozza az erdő látogatását a dámszarvas vadászata miatt októbertől februárig, illetve az őz vadászata miatt áprilistól, júliusig.  Ezen időszakokra a honlapunkon lehet részletes információt találni. Vadaskertben egész évben tilos, és veszélyes turisztikai célból tartózkodni.
Mivel a vadászati idények szinte az egész évet átfogják, különösen alkonyattól napkeltéig fedett területen nagyon körültekintőnek kell lennie az erdő látogatójának az akkor is, ha a vadászatra jogosult nem rendel el átmeneti korlátozást az erdő látogatásával kapcsolatban.

Az erdő látogatásával kapcsolatban az erdőtörvény (2009. évi XXXVII. törvény), vadászattal kapcsolatban a vadászati törvény (1996. évi LV. törvény) az részletes eligazítást:

Az erdő látogatása

91. § (1)103 Az erdőben - annak rendeltetésétől függetlenül - üdülés, sportolás és kirándulás céljából gyalogosan, emberi erővel hajtott kerékpárral, lóval, valamint az erdészeti feltáró hálózat részein sport vagy turisztikai célú, lóval vontatott járművel bárki saját felelősségére ott tartózkodhat, amit az erdőgazdálkodó tűrni köteles, kivéve, ha

a) más jogszabály azt korlátozza, vagy

b) az arra jogosult a látogatás korlátozását az e törvényben foglaltak alapján elrendelte.
(1a)104 Nem állami, illetve nem helyi önkormányzati tulajdonú erdőben az erdészeti feltáró hálózat részein kívül lovagolni, emberi erővel hajtott kerékpárral közlekedni tilos, kivéve, ha az erdő tulajdonosa az erdő nem állami, illetve nem helyi önkormányzati tulajdoni jellegét megfelelően nem jelezte.
(1b)105 Az erdőben abban az esetben lehet a megjelölt turistaúton kerékpározni és lovagolni, a megjelölt kerékpáros úton lovagolni, ha az együttes használat lehetősége jelzéssel az adott turistaúton vagy kerékpáros úton megjelölésre került.
(1c)106 Az (1b) bekezdés szerinti együttes használatot az erdészeti hatóság engedélyezi, ha az a látogatók életét és testi épségét nem veszélyezteti.
(1d)107 Az (1b) bekezdésben foglalt kivétellel a megjelölt turista- vagy kerékpáros út keresztezése esetén a lovas az úton kizárólag lépésben haladhat át.
(1e)108 Az erdőben sport vagy turisztikai célú, lóval vontatott járművel turistaúton közlekedni tilos.
(2) Aki erdőben nem erdőgazdálkodással összefüggő tevékenység céljából tartózkodik, az e törvény alkalmazásában az erdő látogatója.
(3) Az erdőgazdálkodó és az erdő tulajdonosa az erdő látogatójától a látogatásért díjat nem kérhet, azonban jogosult a ténylegesen felmerült kárának és költségének megtérítésére.
(4) Az erdő látogatója
a) az erdei életközösségben, az erdő talajában és az erdészeti létesítményekben kárt nem okozhat,
b) az ott tartózkodók pihenését, valamint a rendeltetésszerű erdőgazdálkodási tevékenységet indokolatlanul nem zavarhatja.
(5)109 Üdülési, sportolási, illetőleg kirándulási célból - a kijelölt út kivételével - gyalogosan, kerékpárral és lóval sem vehető igénybe
a) az erdősítés területe, amíg a rajta lévő faállomány a két méter átlagos magasságot el nem éri;
b) az erdőrezervátum magterülete.
(6)110 Kiépített parkerdei utat lovaglás céljára kizárólag az erre a célra kijelölt és bejelentett szakaszon lehet igénybe venni.
7)111 Kiépített parkerdei utat lóval vontatott járművel nem szabad igénybe venni.

-Lovagolni, kutyás túrát tenni lehet-e erdeinkben?

Erdőben lovagolni, kutyás túrát tenni az előzőpontban részletezett erdő látogatására vonatkozó szabályok szerint, valamint a szabálysértési törvény vonatkozó része szerint  lehet.
Kutya sétáltatásával kapcsolatban a szabálysértésekről szóló törvény rendelkezik:

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 193. §-a szerint:
„(1) Aki a felügyelete alatt álló kutyát
a) a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, vagy kóborolni hagyja,
b) természeti és védett természeti területen, vagy vadászterületen – a vadászkutya kivételével – póráz nélkül elengedi, vagy kóborolni hagyja,
c) szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési eszközön – vakvezető, illetve mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével – szállítja,
d) élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdő területére vagy játszótérre – vakvezető, illetve mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével – beenged, illetőleg bevisz,
szabálysértést követ el.
Kutyával erdőben kirándulni az előző jogszabály alapján egyéb feltétel nélkül lehet, de a kutya sétáltatója folyamatosan felügyelete alatt kell tartsa az állatot.
Lovagolni erdőben az eredi utakon lehet. Pósteleken a Bábolnai Arab Lovasfarmtól indulva lovas túraútvonalat jelölt ki a DALERD Zrt. a kirándulni vágyóknak


-Gépjárművel meddig közelíthető meg az erdőterület?

Erdőben csak kijelölt úton lehet gépjárművel közlekedni.

2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról

92. § (1) Az erdőben látogatás céljából járművel - ideértve a nem sport vagy turisztikai célú, lóval vontatott járművet, valamint a nem csak emberi erővel hajtott kerékpárt is - közlekedni csak az arra kijelölt úton szabad.
(2) Erdőben járműközlekedésre utat az erdőgazdálkodó javaslata alapján vagy harmadik fél kezdeményezése esetén az erdőgazdálkodó egyetértésével az erdészeti hatóság jelöl ki.
(3) Az erdészeti hatóság a kijelölést az út műszaki tulajdonságaihoz igazodva egyes járműfajtákra korlátozhatja.
(4) Az erdőben járműközlekedésre kijelölt utat mindenki saját felelősségére veheti igénybe.

92/A. § Erdőben quaddal, terep-motorkerékpárral, segédmotoros kerékpárral, valamint motorkerékpárral közlekedni tilos. Az erdészeti vagy jogosult erdészeti szakszemélyzet segédmotoros kerékpárral vagy közúti forgalomba helyezett, legfeljebb 500 cm3 hengerűrtartalmú motorkerékpárral közlekedhet az erdőben munkavégzés céljából.-A turista, fotós, természetkedvelő használhatja-e a magasleseket?

A magasles vadgazdálkodási létesítménynek minősül, használatuk elsősorban a leesés miatti balesetek elkerülése miatt kizárólag a vadgazdálkodó engedélyével megengedett.

 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól

14. § A Vtv. alkalmazásában vadgazdálkodási létesítménynek, berendezésnek minősülnek a következők: a vadászterületen mesterségesen létesített vadetető és dagonya, takarmánytároló, sózó, vaditató, épített les, vadaskerti kerítés, épített vadbefogó, vadkárelhárítást szolgáló kerítés és más műszaki létesítmény, apróvad tenyésztésére szolgáló létesítmény, amennyiben azok megfelelnek a műszaki és biztonsági követelményeknek.


-Milyen növények gyűjthetőek és mennyi? Itt főképp a gombákra gondolunk.

Kereskedelmi mennyiségű gyűjtés csak az erdőgazdálkodó engedélyével, térítés ellenében lehet. Saját szükségletre 2 kg-ig erdei gyümölcs, gomba, gyógynövény gyűjthető.

2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról

68. § Erdei haszonvételnek minősül:
a) a fakitermelés;
b) az erdészeti szaporítóanyag gyűjtése;
c) a vadászati jog gyakorlása vagy hasznosítása az e törvény hatálya alá tartozó területen;
d) az elhalt fekvő fa és gally gyűjtése, illetőleg elhalt, száraz ág nyesése;
e) a kidöntött fáról történő fenyőgally, toboz és díszítőlomb gyűjtése;
f) a gomba, vadgyümölcs, virág, illetőleg gyógynövény gyűjtése;
g) a bot, nád, sás, gyékény termelése és fű kaszálása;
h) a méhészeti tevékenység;
i) a fenyőgyanta gyűjtése;
j) cserje kitermelése, élő és elhalt cserjék hajtásainak gyűjtése.

69. § (1) Az erdei haszonvételek gyakorlása nem károsíthatja, illetve veszélyeztetheti az erdő biológiai sokféleségét, felszíni és felszín alatti vizeit, talaját, természetes felújulását, felújítását, a védett természeti értéket, valamint az erdei életközösséget.
    (5) A földalatti gomba fajok az erdőgazdálkodó engedélyével, az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban előírtak szerint gyűjthetőek.
    (7) Az erdőgazdálkodó köteles tűrni - ha jogszabály másként nem rendelkezik - az egyéni szükségletet meg nem haladó gomba, vadgyümölcs, gyógynövény állami erdőben való gyűjtését

153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról

41. § (1) Gomba, vadgyümölcs illetőleg gyógynövény egyéni szükségletet meghaladó, vagy nem állami területen történő gyűjtése csak az erdőgazdálkodó előzetes írásbeli hozzájárulásával gyakorolható.
    (2) Amennyiben jogszabály másképp nem rendelkezik, az egyéni szükségletnek személyenként és naponta legfeljebb
a) 2 kg gomba,
b) 2 kg vadgyümölcs,
c) 2 kg gyógynövény
gyűjtése minősül.
    (3) Az egyéni szükségletre gyűjtött gomba, vadgyümölcs, illetőleg gyógynövény kereskedelmi forgalomba nem hozható.


-Amennyiben valaki naplemente után szeretne megfigyeléseket végezni, miként teheti?

Vadászati idényben körültekintőnek kell lennie az erdő látogatójának akkor is, ha a vadászatra jogosult nem rendel el átmeneti korlátozást az erdő látogatásával kapcsolatban. Ilyen esetekben fel kell keresni a vadászatra jogosultat és bejelenteni a tervezett megfigyelési tevékenységet.

2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról

94. § (1) Az erdőgazdálkodó átmenetileg korlátozhatja és feltételhez kötheti az erdő egyes részeinek látogatását, amennyiben az ott-tartózkodás
a) életet vagy testi épséget veszélyezteti, vagy
b) az egyes erdőgazdálkodási munkák végzését veszélyezteti vagy akadályozza.
(2) A vadászat időtartamára a vadászatra jogosult az erdőgazdálkodó hozzájárulásával átmenetileg korlátozhatja az erdő egyes részeinek a látogatását.Fazekas József külön felhívja a figyelmet arra, hogy turisztikai jellegű erdőlátogatást tenni az állami erdőkben az általános szabályok betartásával lehet. Magántulajdonú erdőben a tulajdonos az erdő látogatását megtilthatja, vagy feltételhez kötheti. Kirándulás tervezése előtt célszerű a helyi adottságokról előzetesen tájékozódni. 

Ajánlat