Sikeres gyulaiaknak adtak át díjakat az újévi fogadáson Gyulán

dr. Kereskényi Miklós

Dr. Kereskényi Miklós 1954-ben született Gyulán, 1977-ben végzett a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen, történelem–földrajz szakon. 1982-ben került az Erkel Ferenc Gimnáziumba. 1987-től 2008-ig volt az intézmény igazgatója. 2008-ban már nem pályázott a posztra, ezt követően ismét tanári munkát végzett. Dr. Kereskényi Miklós tanári munkájával párhuzamosan kutatómunkát is végzett, 1984-ben „summa cum laude” minősítéssel doktori címet szerzett. Számos publikációja mellett négy könyve jelent meg.
Dr. Kereskényi Miklós az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb hatású tanáregyénisége volt városunknak. Mindkét tárgyát nagy felkészültséggel oktatta, az érettségi és a felvételi szempontjából fontosabb történelmet pedig kimondottan sok diák számára tette maradandó élménnyé. Empátiájának, tanári felkészültségének köszönhetően igen pontosan látta, melyik diáknak milyen felkészítésre van szüksége, s az oktatást ennek megfelelően, személyre szólóan irányította. A tanítás mellett különös érzéke volt az útkereső, határokat feszegető fiatalok sikeres pályára állításához.
Igazgatóként a rendszerváltozást követően megemelte az Erkel Gimnáziumot. A tanítás színvonalának garantálása mellett a város polgárait szolgáló világos értékrend mentén képes volt integrálni a sokszínű, sokféle emberből álló tantestületet, amely ennek köszönhetően meglehetősen hatékonyan működött. Az Erkel igazgatósága idején szilárd, erős kohézióval rendelkező közösség volt.
A kisvárosban, ahol élünk egyike a közösség szerény, halk szavú, de annál tekintélyesebb személyiségeinek.


jelölést beküldők: Dr. Erdész Ádám Pénzes Sándor

Balássy Fanni

Gyulai Sikeres Diák címre szeretném javasolni Balássy Fannit. Fanni ebben az évben kezdte felsőoktatási tanulmányait az ELTE magyar-olasz osztatlan tanári képzésében, emellett az Eötvös Collegium magyar és olasz műhelyének tagja. Gimnáziumi tanulmányait kiemelkedő eredménnyel zárta, két emeltszintű érettségit tett: magyar nyelv és irodalom 87%, olasz nyelv 82%, középszintű vizsgáin is ötös érdemjegyet kapott. OKTV-n is részt vett: magyar irodalomból 15. helyezést ért el, olasz nyelvből pedig döntőbe jutott. Fanni sikerességét példázza idegen nyelvi ismerete is, német és angol nyelvből komplex C1 szintű, olaszból pedig komplex B2 szintű nyelvvizsgát tett, emellett az egyetemen franciát és latint is tanul. Bár egyetemi tanulmányait csak ebben a félévben kezdte, már az Eötvös Collegium Választmányának titkára. Tanulmányi teljesítménye mellett kiemelném, hogy a Gyulai Hírlapban is jelent már meg írása, ezenkívül aktív tagja a gyulai diákéletnek. Az Erkel gimnázium lapjának, a Szemfülesnek főszerkesztője volt. 2 éven keresztül volt a gimnáziumi DÖK elnöke, városi DÖK tag is volt, ahol rendezvények szervezésében és lebonyolításában sokat tevékenykedett (pl.: EDÜ 2015 és 2017). Fanni kiválóságát nyugtázza még, hogy idén a Bay Zoltán ösztöndíjat is kiérdemelte. Kulturális érdeklődését is próbálja mindennapjai részévé tenni, amikor nem saját maga alkot az irodalom területén, akkor rengeteget olvas és különböző kulturális rendezvényekre jár.

jelölést beküldő: Orbán Kata

dr. Fazekas Özséb

Munkahelye 1979 óta a Pándy Kálmán Kórház, belgyógyászati szakvizsgával, tüdőgyógyászati és rehabilitációs szakorvosi szakvizsgával is rendelkezik.
Pályáját a betegek iránti elköteleződés mellett magas szakmai értékrendek kialakítása és a tüdőgyógyászati ellátás jelentősége és fontosságának képviselete jellemzi.
Az Orvosi Kamara elnökeként munkáját a megbízhatóság, az egyenesség, a szolid és alázatos munkavégzés jellemezte, visszavonulásának oka innen a teljes embert kívánó Békés Megyei Tüdőgyógyászat szakmai átszervezése volt. Számos alkalommal volt különböző önkormányzati projektek mint például az Egészséges Városért Közalapítvány felügyelő bizottságának tagja.
Megbecsült tagja, mind az országos pulmonológiai szervezeteknek, mind a megyei és helyi szakmai fórumoknak. Sitka u. 1 szám alatti telephelyen „volt tüdőkórház” végzi munkáját, azon fáradozva, hogy a szakorvosi létszámhiányt, ami az országot is jellemzi pótolni tudja. Oktatja, neveli a rezidens orvosokat, és orvostanhallgatókat ugyanolyan szeretettel az ápoló tanulókat is. Példát állít mindannyiunk előtt, és vezeti azt az utat amivel a betegellátás színvonalát emelni tudja, napról-napra fáradhatatlanul. Innovatív tevékenységének köszönhetően a telephelyen az utóbbi időkben jelentős változások mentek végbe, mind szakmai, mind környezeti, mind emberi oldalról. Számára az emberi értékek a legfontosabbak, törekszik arra, hogy példamutató teherbírásával ösztönözze a dolgozókat is arra, hogy tegyenek szűkebb és tágabb környezetük érdekében.

Dombóvári Vanda - Gyulai Várfürdő Kommunikációs igazgatója


Jelölést beküldő: Gyulai Városbarátok Köre
Magyar Televíziónál kezdte pályafutását, majd az ATV-nél volt hírolvasó. Ezt követően 15 évig az RTL Klub TV-nél volt szerkesztő-riporter, műsorvezető. Vanda életében Gyula Város mindig nagyon fontos szerepet töltött be, annak ellenére, hogy pályája fiatalon elszólította szülővárosából' Bármilyen műsorban szerepelt' soha nem mulasztotta el megemlíteni Gyulát és elmondani, hogy mennyire szép, szerethető, élhető város, ahol pezsgő kulturális élet folyik. Két alkalommal a Piros Helikopteres műsorában lehozta Saját költségére a stábot, hogy Gyu1a szépségeit bemutathassa. A Találkozások című műsor - amely az ő életútját kísérte végig - szintén Gyulán lett forgatva, amely forgatás során ismét lehetőséget biztosított Gyula város nevezetességeinek bemutatására.
A Menetrend című műsorában Gyula egy fontos megálló volt, itt gyönyörű felvételekkel népszerűsítette szülővárosát. Két hónappal ezelőtt az Egészségkalauz című műsor stábjával ismét Gyulán jártak, bemutatva azokat a lehetőségeket, amelyeket a városunkba látogató turisták az egészségük megőrzése vagy javítása érdekében igénybe vehetnek. Vanda sikeres, közismert televíziós szakember lett, ennek ellenére pályáját elhagyva, visszaköltözik Gyulára. Ennek a döntésnek a meghozatalában Gyula város szeretete motiválta, hogy ilyen módon is segítse Gyula népszerűsítését, sikeresebbé tételét, 2017-től a Gyulai Várfürdő kommunikációs igazgatója.

jelölést beküldő: Elekné Kiss Barbara

Bagosi Sándor

1952.április 6.-án született Sarkadon. Általános iskoláit Sarkadon, a középiskolát Békéscsabán , az Út-Híd-Vízmű Technikumban végezte el.
1976.-tól Gyulán a KÖVIZIG-nél dolgozott 26 éven keresztül, majd saját vállalkozásokba kezdett, mígnem 2001.-ben megalapította a jelenleg is működő DIG-BUILD Kft-t.
A vállalkozás 210 dolgozót foglalkoztat (Gyulán és a környező településeken), ezen kívül további 88 rehabilitációs tanúsítvánnyal rendelkező munkavállalónak biztosít megélhetést.
A vállalkozás igen sokrétű, így a teljesség igénye nélkül az alábbi tevékenységeket folytatja: szőnyegtisztítás, szennyfogó szőnyegek bérbe-adása, cseréje, kártevő irtás, parkgondozás, szelektív hulladékgyűjtés, tisztító és takarítószer kereskedelme, oktatás-képzés, mosás-vegytisztítás.
Sándor nagyon szerény ember, akiben a segíteni vágyás nagyfokú. Ezt a tulajdonságát számtalanszor kikutatta és gyakorolja. Ezt bizonyítja az az évi milliós nagyságrendű agyagi támogatás, melyet rendszeresen biztosít a rászorulók részére minden évben.

Fazekasné Dr. Magda Erzsébet

Fazekasné Dr. Magda Erzsébet évtizedek óta sok szálon kötődik az sclerosis multiplexes (SM) betegekhez és civil szervezeteikhez.
Segítette a Békés Megyei Sclerosis Multiplexes Betegek Közhasznú Egyesületének megalapítását, 1999-től a szervezet patronáló tagja, majd vezetőségi tagja volt, később az egyesület felügyelőbizottsági elnökeként dolgozott. Az SM betegek egyesülete mellett tevékenykedő Békés Megyei Sclerosis Multiplexesek Egyesülete Egészségügyi és Szociális Alapítványának 1997-es megalakulása óta kuratóriumi tagja, majd alapítványi elnöke.
A Békés Megyei SM Betegek Egyesületének szakmai munkáját, programjait és azok finanszírozását a részben általa elkészített sikeres pályázatokból származó források révén is támogatja.
Jogászként, civil tanácsadóként évek óta folyamatos segítséget nyújt a hozzá forduló SM betegeknek hivatalos kérelmeik elkészítésében, jogi- és peres ügyeikben jogi tanácsadóként segíti őket.
Munkájával segíti a gyulai fogyatékossággal élő fiatalok sport tevékenységét, szponzorálja versenyre való eljutásukat is.
Empatikus, közösségeket építő- összetartó személyiség, kiváló csapattag. Hosszú évek óta aktívan részt vállal a gyulai civil életben, gyulaisága, emberszeretete kimagasló és megkérdőjelezhetetlen.

Ajánló:Herczegné Szabó Marianna elnök

 

 

 

Ez a weboldal cookie-kat használ. A böngészés folytatásával hozzájárul azok használatához. További információkElfogadom